Hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cần những gì?

Cập nhật lúc: 14:50 17/07/2018

Tổng cục Du lịch vừa có văn bản số 967/TCDL-LH, gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành phần hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Theo đó, đối với chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa trong hồ sơ  đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa thì theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 và điểm đ khoản 1 Điều 32 Luật Du lịch, giấy tờ chứng minh việc đáp ứng điều kiện về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp là bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. Luật Du lịch, không có quy định chấp nhận chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế thay cho chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Đối với chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa trong hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa thì theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 và điểm c khoản 1 Điều 60 Luật Du lịch, giấy tờ chứng minh việc đáp ứng điều kiện về trình độ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa là bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuvên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa. Luật Du lịch và các văn bản quy định chi tiết không có quy định chấp nhận chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế thay cho chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa trong hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa. Đối với văn bằng, chứng ch, giy chng nhận do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp trong hồ cp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế quy định “Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã dược quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 06/2018/TT-BVHTTDL ngàv 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vì vậy, hồ sơ, thủ tục công nhận văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc công nhận văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận nhằm đảm bảo tính xác thực của văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận. Đối với thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên, theo quy định tại Điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Du lịch: Người đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ là cơ quan đã cấp thẻ cho hướng dẫn viên. Vì vậy, hướng dẫn viên cần nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi thẻ tại Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp thẻ hướng dẫn viên./.

Linh Nhi