Đề xuất giảm giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú du lịch

Cập nhật lúc: 14:58 29/06/2018

Đó là một nội dung đang được Bộ Công Thương dự thảo lần 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Khách sạn sẽ được hưởng giá bán lẻ điện bằng giá điện sản xuất

Theo đó, nhóm ngành sản xuất và cơ sở lưu trú du lịch là một trong 4 nhóm đối tượng khách hàng theo cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (gồm: Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất, cơ sở lưu trú du lịch; giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp; giá bán lẻ điện sinh hoạt và giá bán lẻ điện cho kinh doanh) được quy định tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh theo thẩm quyền thấp nhất áp dụng cho các cấp điện cao áp, trung áp và hạ áp, cụ thể: Giờ thấp điểm với mức 51%, 56%, 59%, 67%; giờ bình thường là 81%, 84%, 85% và 92%; giờ cao điểm là 144%; 150%, 156% và 167%.

Như vậy, nhóm cơ sở lưu trú du lịch sẽ được hưởng cơ chế giá bán lẻ điện mới ngang bằng giá điện sản xuất, thấp hơn so với mức áp giá điện kinh doanh hiện nay. Việc điều chỉnh này nhằm thực hiện theo chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị.

Diệu Vũ