Đà Nẵng công bố báo cáo về rà soát quy hoạch bán đảo Sơn Trà

Cập nhật lúc: 13:59 06/09/2017

(ĐCSVN) – Theo Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng đã có Báo cáo số 223/BC-UBND báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Sơn Trà.

Theo báo cáo trên, tại thời điểm tháng 12/2012, tại khu vực bán đảo Sơn Trà, UBND TP. Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án phát triển du lịch, nghỉ dưỡng. Quy mô dự án có 1.920 lô biệt thự, 24 bungalow và 306 buồng khách sạn (nếu đổi biệt thự ra phòng lưu trú sẽ tương đương khoảng 5.600 buồng phòng khách sạn).

Tổng diện tích quy hoạch là 1.222,5 ha, trong đó có giao đất thu tiền hơn 94 ha, đất thuê 274 ha, còn lại là đất giao quản lý không thu tiền. Tổng số tiền sử dụng đất đã thu từ 2003 đến 2012 là gần 700 tỷ đồng.

Đến nay, có 3 dự án đã đầu tư (gồm InterContinental Sun Peninsula Resort; khu du lịch Sơn Trà Resort&Spa và khu nhà nghỉ; khu du lịch sinh thái Bãi Trẹm), 1 dự án đang triển khai (khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Tiên Sa), 3 dự án triển khai một phần nhưng sau đó tạm dừng và còn 11 dự án khác vẫn chưa triển khai. 11 dự án chưa triển khai bao gồm: Khu du lịch biệt thự sinh thái cao cấp Ghềnh Đa - Mũi Nghê; Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Tây Nam Suối Đá; Khu du lịch sinh thái biển Ghềnh Bàn - Bài Đa; Khu du lịch ven biển và biệt thự sinh thái cao cấp Hồ Xanh; Khu du lịch ven biển và biệt thự sinh thái cao cấp Hồ Xanh mở rộng; Khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng hải sản; Khu du lịch sinh thái biển Bài Bắc mở rộng; Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa mở rộng; Khu du lịch Biển Đông mở rộng; Khu du lịch Bãi Rạng; Khu biệt thự bán đảo Sơn Trà.

Đến nay có 3 dự án đã đầu tư trên bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: VGP/Thế Phong)

Theo đánh giá, các dự án trên đều được hình thành từ năm 2003 đến 2012, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố đến năm 2020. Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch các dự án trên bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định về an ninh, quốc phòng với cao trình xây dựng dự án dưới 200m so với mặt nước biển và không có nhà đầu tư nước ngoài.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, vấn đề đa dạng sinh học đã được quan tâm đầy đủ.

Quan điểm đề xuất của UBND TP. Đà Nẵng là phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa - tâm linh; Phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai; Phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; Phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà bền vững, phù hợp với chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam cũng như quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung bộ và các lĩnh vực khác có liên quan; Tiếp tục triển khai phát triển khu vực bán đảo Sơn Trà phù hợp với tinh thần Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị. Việc quy hoạch, phát triển tại bán đảo Sơn Trà theo hướng bền vững, đảm bảo phương châm "bảo tồn đi đôi với phát triển, phát triển để phát huy bảo tồn".

UBND TP. Đà Nẵng khẳng định, bán đảo Sơn Trà cần được bảo vệ và kiểm soát bằng một cơ chế đặc biệt nhằm giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát triển. Do vậy, TP. Đà Nẵng đưa ra một số nguyên tắc phát triển như sau: Giữ lại dự án đã xây dựng hoàn chỉnh và đã đưa vào hoạt động có hiệu quả; Phải bảo đảm an ninh quốc phòng (các dự án tại Bán đảo Sơn Trà phải do nhà đầu tư trong nước thực hiện). Không ảnh hưởng đến khu vực phòng thủ và khu vực nhạy cảm về quốc phòng an ninh.

Đồng thời phải coi trọng bảo tồn đa dạng sinh học: Không ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và khu vực các nhà khoa học cảnh báo có nhiều khả năng loài Voọc Chà vá chân nâu xuất hiện, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Bắc và Đông Bắc của bán đảo Sơn Trà. Công trình xây dựng phải tuân thủ theo quy chế quản lý đặc thù và hài hòa với môi trường tự nhiên sinh thái.

Trên cơ sở thống nhất của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về việc cho phép phát triển các dự án kinh tế xã hội tại bán đảo Sơn Trà từ bình độ 200m trở xuống. Tuy nhiên, UBND TP. Đà Nẵng đã rà soát thêm một số tiêu chí về cảnh quan tự nhiên, điều kiện hạ tầng kỹ thuật hiện trạng, điều kiện về địa hình địa mạo, đề xuất theo nguyên tắc sau: Các công trình có chức năng lưu trú, công trình kiên cố, chỉ được triển khai từ bình độ 100m trở xuống.

Ngoài ra, các chức năng thuần túy phục vụ vui chơi giải trí, hoạt động ngoài trời, sinh hoạt cộng đồng có thể được triển khai từ bình độ 200m trở xuống. Hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững. Không có yếu tố cư trú tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Trên cơ sở quan điểm và các nguyên tắc phát triển Sơn Trà, UBND TP. Đà Nẵng đã rà soát các dự án. Kết quả cho thấy có 6 dự án không phù hợp với các tiêu chí đã nêu, kiến nghị điều chỉnh chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, không có lưu trú. Xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án để phù hợp các tiêu chí đã nêu. Giữ nguyên 2 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và phù hợp các tiêu chí nêu trên.

Trên cơ sở đó, UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng tiếp tục xác định bán đảo Sơn Trà là một trong các Khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quan tâm kiến nghị của các tổ chức và cá nhân về việc bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng trong quá trình phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà. Xem xét các kiến nghị của các nhà đầu tư tại khu vực bán đảo Sơn Trà, giải quyết hài hòa lợi ích của nhà đầu tư trong khuôn khổ lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững./.

 

 

ĐÌNH TĂNG (dangcongsan.vn)