Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý

Cập nhật lúc: 09:48 05/09/2017

Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 Theo Nghị quyết, một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý sẽ được đơn giản hóa, gồm: Lữ hành; khách sạn.

Đối với lĩnh vực lữ hành: Trong thủ tục cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế, sửa đổi, bổ sung Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế: Bỏ phần thông tin: Giới tính, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch, giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu), ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện nay của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thay bằng: Số định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Sửa đổi, bổ sung mẫu kê khai thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành: Bỏ phần thông tin: Ngày sinh, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện nay của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành, thay bằng: Số định danh cá nhân của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành của doanh nghiệp.

Trong thủ tục cấp giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, Nghị quyết  đã sửa đổi, bổ sung đối với Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện. Trong đó, phần thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, nếu người đại diện là công dân Việt Nam thì bỏ phần thông tin: Quốc tịch của người đại diện theo pháp luật và thay bằng: Số định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật. Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không phải là công dân Việt Nam thì giữ nguyên thông tin như mẫu đơn. Đối với phần thông tin về người đứng đầu của chi nhánh/văn phòng đại diện, nếu người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện là công dân Việt Nam thì bỏ phần thông tin: Quốc tịch, giới tính, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp chứng minh thư nhân dân của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện và thay bằng số định danh cá nhân của người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện. Trong trường hợp người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện không phải là công dân Việt Nam thì giữ nguyên thông tin như mẫu đơn.

Trong thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (quốc tế và nội địa), sửa đổi, bổ sung Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên: Bỏ phần thông tin: Giới tính, ngày sinh, dân tộc, tôn giáo, chứng minh thư nhân dân, nơi cấp chứng minh thư nhân dân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên; thay bằng: số định danh cá nhân của người đề nghị cấp thẻ.

Đối với lĩnh vực lưu trú du lịch: Sửa đổi, bổ sung Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch: Bỏ phần thông tin: Giới tính của người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch; thay bằng: Số định danh cá nhân của các đối tương này.

Ngoài ra, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực : thể dục thể thao; bản quyền tác giả; di sản văn hóa; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; văn hóa cơ sở; thư viện; gia đình; thi đua, khen thưởng; xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng được Nghị quyết đơn giản hóa./.

Phương Hiếu