Bảo đảm trật tự, an toàn trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2018

Cập nhật lúc: 11:03 19/04/2018

Đó chính là chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 1537/BVHTTDL-VP, gửi các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Thủ tưóng Chính phủ tại Công điện số 434/CĐ-TTg ngày 06/4/2017 về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu: Một là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 669/BVHTTTDL- VHCS ngày 27/02/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Công điện 240/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguvên đán Mậu Tuất 2018. Hai là tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho Nhân dân và du khách tại khu vực du lịch trọng điểm. Ba là các địa phưong có hoạt động lễ hội diễn ra trên sông nước phải xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho Nhân dân và du khách tham gia lễ hội; chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa. Bốn là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy cho Nhân dân và du khách.

Tại văn bản, Bộ VHTTDL đề nghị Tổng cục Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở báo cáo tình hình an ninh, trật tự tại các hoạt động du lịch và lễ hội của các địa phương diễn ra trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2018 trước 15h ngày 01/5/2018./.

Long Minh