Ban hành Tiêu chí du lịch an toàn với dịch Covid - 19

Cập nhật lúc: 16:04 24/02/2020

Ngày 20 tháng 02 năm 2020, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-HHDLVN về ban hành tiêu chí du lịch an toàn với dịch Covid - 19.

Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk ký kết tham gia Chương trình Kích cầu du lịch Việt Nam

Tiêu chí này được áp dụng đối với các địa phương, doanh nghiệp du lịch đăng ký tham gia Chương trình kích cầu du lịch Việt Nam do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động (ban hành tại Quyết định số 11/2020/QĐ-HHDLVN ngày 20/02/2020).

Tiêu chí du lịch an toàn với dịch Covid - 19, gồm: Điểm đến du lịch an toàn; doanh nghiệp du lịch an toàn; dịch vụ ngủ, nghỉ, lưu trú, vui chơi an toàn; dịch vụ ăn, uống, hàng hóa an toàn và dịch vụ vận chuyển khách du lịch an toàn.

Các tiêu này được ban hành trên cơ sở Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế.

 

Dương Nguyễn