Ban hành Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2018

Cập nhật lúc: 09:39 10/04/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 980/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2018.  

Theo đó, Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2018 có 08 Điều, được áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh du lịch, các cơ sở cung ứng dịch vụ phục vụ du lịch trong cả nước thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam trong các lĩnh vực: Lữ hành, lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch bằng ô tô, nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch, cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch, khu du lịch, sân gôn.

Cơ cấu Giải thưởng Du lịch Việt Nam, gồm: Doanh nghiệp lữ hành (10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đón khách vào Việt Nam; 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam); cơ sở lưu trú du lịch (15 khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam; 15 khách sạn 4 sao hàng đầu Việt Nam); 05 doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô hàng đầu Việt Nam; 10 nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch hàng đầu Việt Nam; 10 cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch hàng đầu Việt Nam; 05 khu du lịch hàng đầu Việt Nam; 10 sân gôn hàng đầu Việt Nam; 05 doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh du lịch hàng đầu Việt Nam.

Kinh phí tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam do Ngân sách Nhà nước cấp từ Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2018 của Tổng cục Du lịch, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2018 sẽ được trao cho các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch đạt giải tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam (09/7/2018).

Diệu Vũ