Sôi động Chiến dịch Kỳ nghỉ Hồng năm 2018

Cập nhật lúc: 09:20 19/07/2018

Hưởng ứng các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, ngày 16/7/2018 , Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với Cụm thi đua số 3 tổ chức Chiến dịch Kỳ nghỉ Hồng về xã Nam Ka, huyện Lắk.

Tặng quà cho gia đình chính sách

­­­­­Chương trình bao gồm: Tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, khó khăn, học sinh nghèo học giỏi; tặng quần áo mới, sách khoa học kỷ thuật, pháp luật cho Đoàn thanh niên xã; trưng bày tư liệu, hình ảnh “Không gian văn hóa các dân tộc Đắk Lắk”; nhúng, tẩm mùng, màn và hướng dẫn phòng tránh bệnh sốt xuất huyết; hướng dẫn và chuyển giao khoa học kỹ thuật; tổ chức chiếu phim phục vụ bà con nhân dân…

Giao lưu thể thao với Đoàn thanh niên xã

Chuỗi hoạt động này nhằm tăng cường sự đoàn kết tập hợp lực lượng đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động tại cộng đồng; nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên tại các chi đoàn, đoàn cơ sở, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức tự hào về văn hóa của mình; tiếp bước truyền thống hào hùng của cha anh trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Nhân dân trong xã tham quan triển lãm “Không gian văn hóa các dân tộc Đắk Lắk”

 

Đức Ngọc