Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk triển khai Kế hoạch phát động cuộc thi “Báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017 – 2018”

Cập nhật lúc: 10:31 18/08/2017

Theo đó, cuộc thi được tổ chức trong toàn quốc, từ ngày 01/8/2017 – 01/5/2018, với đối tượng tham dự là các công dân Việt Nam, là phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí thuộc các loại hình báo chí (báo in, truyền hình, phát thanh, báo mạng điện tử) trong cả nước.

Chủ đề cuộc thi là “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, vì quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn của đoàn viên và người lao động”, với các thể loại thuộc báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử tập trung vào các nội dung: Phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; Phản ánh những đóng góp của công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam vào sự phát triển của đất nước; Những đổi mới trong công tác tổ chức và hoạt động của Công đoàn các cấp; Nêu gương điển hình, tiên tiến...

Đoàn Vận động viên Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Hội thao Cụm Thi đua số 4 năm 2017

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/8/2017 – 10/5/2018 (tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Ban Tuyên giáo – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Số 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39421519).

Tổng kết và Trao giải: Đầu tháng 7/2018

TV