Sinh hoạt chuyên đề “Về nguồn - Tìm hiểu Di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1965 - 1975”

Chi đoàn Văn phòng Sở VHTTDL vừa tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Về nguồn - Tìm hiểu Di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1965 - 1975”.

Chương trình văn nghệ Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017)

Tối ngày 15/5/2017, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn cơ sở Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đã tổ chức Chương trình văn nghệ kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Lời ca Dâng Bác”.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nhiệm kỳ 2017 – 2019)

Ngày 7/4/2017 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2017 – 2019).

Đoàn thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động tháng thanh niên năm 2017

Chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2016) và hưởng ứng Tháng Thanh niên 2017; hướng tới Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2019;