Xuất bản Cuốn sách “Hội nghị Pari - Cánh cửa đến hòa bình”

Cập nhật lúc: 05:21 28/01/2018

Bìa cuốn sách

Cuốn sách “Hội nghị Pari - Cánh cửa đến hòa bình” vừa được biên soạn từ tài liệu lưu trữ và xuất bản vào đúng dịp kỷ niệm 45 năm ký Hiệp định Pari (27/1/1973 - 27/1/2018).

Cuốn sách do Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV phối hợp biên soạn, với bố cục gồm ba phần: Đường đến Hội nghị Pari; Hội nghị Pari - Cánh cửa đến hoà bình; Từ Hội nghị Pari đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Đây là những bài diễn văn, thông báo, thông tri, những hình ảnh,…liên quan đến hoàn cảnh lịch sử, diễn biến và kết quả của Hội nghị Pari và tác động của kết quả Hội nghị đó đến quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

Nguyên Phương