Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Cập nhật lúc: 10:55 01/06/2017

Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, Thọ Lập, huyện Thọ Xuân là một trong ba nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên, đặc biệt là nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào ngày 29/7/1930.

Với mong muốn lựa chọn được biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường thật đặc sắc, có ý nghĩa đặt trong khuôn viên di tích, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, từng bước xây dựng nơi đây thực sự trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tỉnh Thanh Hóa tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Đối tượng tham gia là mọi tổ chức và công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập và công tác trong nước có khả năng và nguyện vọng tham gia Cuộc thi.

Tác phẩm tham gia dự thi phải mang ý nghĩa biểu tượng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và tập trung thể hiện được quá trình hình thành và phát triển cũng như khí phách, thế bứt phá vươn lên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong các giai đoạn lịch sử.

Cuộc thi được phát động từ ngày 25/4/2017. Thời gian nhận tác phẩm dự thi (tính theo dấu bưu điện): Từ ngày 15/5/2017 – 15/8/2017. Tổng kết và công bố kết quả: Dự kiến vào ngày 20/9/2017.

 

 

QLVH