Thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về Môi trường VHTTDL

Cập nhật lúc: 13:36 10/11/2017

Bộ VHTTDL vừa kêu gọi các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư tại nước ngoài tham gia sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về Môi trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

BTC thông báo thể lệ cuộc thi

Việc tuyên truyền về Môi trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng với công tác bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, giảm thiểu ô nhiễm, góp phần xây dựng và phát triển con người Việt Nam, bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Trong đó có khuyến khích các nhóm đối tượng đến từ khối trường, cơ sở đào tạo về văn hóa, nghệ thuật trong cả nước tham gia cuộc thi.

Tác phẩm dự thi có kích thước 54cmx79cm,  là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi. Phía sau tác phẩm dự thi ghi rõ họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả để liên hệ.

Phòng Tuyên truyền cổ động - Cục Văn hóa cơ sở (địa chỉ số 86A ngõ III, Lê Văn Hưu, TP Hà Nội) là nơi nhận tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức nhận tác phẩm đến ngày 24/12/2017 (Các tác phẩm ở xa nhận căn cứ theo dấu bưu điện).

Về giải thưởng, ban tổ chức sẽ trao 1 Giải Nhất trị giá 15 triệu đồng; 2 giải Nhì: mỗi giải 8 triệu đồng; 3 giải Ba: mỗi giải 5 triệu đồng. 10 giải Khuyến khích: mỗi giải 2 triệu đồng. 1 giải phong trào trị giá 8 triệu đồng cho đơn vị vận động được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi.

Theo Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) lễ tổng kết, trao giải hai cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 6/2018. Kết quả cuộc thi sáng tác được thông báo tới Sở VHHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạp chí Xây dựng đời sống văn hóa, trên website www.vhttcs.org.vn.

Theo Báo Du lịch