Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh Tư liệu - Nghệ thuật “45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk”.

Cập nhật lúc: 08:22 13/01/2020

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940 - 2020) và 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2020), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh Tư liệu - Nghệ thuật “45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk”.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 05/02/2020 đến 17 giờ 00’ ngày 20/02/2020 (theo dấu bưu điện).

Địa điểm: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, số 172 Điện Biên Phủ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung tác phẩm dự thi: Là những hình ảnh có nội dung giới thiệu về thành tựu và tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Đắk Lắk qua 45 năm giải phóng.

Lễ trao giải và khai mạc triển lãm vào lúc: 09 giờ 30’ ngày 09/3/2020, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, số 02 Hùng Vương, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Triển lãm trưng bày: Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 20/03/2020.

TH