Sẽ tổ chức chiếu phim Kỷ niệm các ngày lễ từ ngày 19/8 - 05/9/2019 trên phạm vi cả nước

Cập nhật lúc: 14:26 24/07/2019

Đó là nội dung tại Quyết định số 2570/QĐ-BVHTTDL, ngày 22/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và Chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2019 Nha Trang - Khánh Hòa.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Phim Truyện I, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và Chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2019 Nha Trang - Khánh Hòa trong phạm vi cả nước trong thời gian từ ngày 19/8 – 5/9/2019 trong phạm vi cả nước.

Các phim được chọn chiếu, gồm: Phim hoạt hình “Câu bé Ma - nơ - canh” - Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất; Phim truyện “Hoa rừng” - Công ty Cổ phần Phim Truyện I sản xuất; Phim tài liệu “Phan Châu Trinh” (02 tập), “Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu” - Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Cục Điện ảnh có trách nhiệm tổ chức in ấn phim truyện “Hoa rừng”, phim tài liệu “Phan Châu Trinh” (02 tập), “Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu”, phim hoạt hình “Câu bé Ma - nơ - canh” bằng file HD vào ổ cứng để gửi tới tất cả Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sử dụng máy chiếu HD (01 ổ cứng/01 đơn vị); in đĩa DVD gửi tới các đơn vị chưa trang bị máy chiếu HD (40 đĩa/tập phim)./.

Yến Nhi