Việt Nam cần có nghiên cứu khoa học về Hạnh phúc

Cập nhật lúc: 07:50 20/03/2017

Đây là nhận định của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu tại tọa đàm “Quan niệm về hạnh phúc của người Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức ngày 17/3 tại Hà Nội. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì tọa đàm.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì Tọa đàm

Tọa đàm là hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3, thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lí về văn hóa, gia đình.
Đây là diễn đàn mở nhằm lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý… với việc xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam; chia sẻ một số kết quả nghiên cứu về hạnh phúc và bộ chỉ số đánh giá của người Việt…
Các ý kiến phát biểu, tham luận tại tọa đàm tập trung vào 4 nội dung trọng tâm: Lý luận, các quan điểm học thuật về hạnh phúc, sự cần thiết nghiên cứu hạnh phúc; quan niệm về hạnh phúc từ các hướng tiếp cận như tôn giáo, dân tộc và giới; bàn các giải pháp thiết thực, khả thi xây dựng tiêu chí gia đình, xây dựng hạnh phúc gia đình; vấn đề an sinh xã hội, tác động của văn học nghệ thuật với hạnh phúc của người Việt Nam.

Phát biểu tại Tọa đàm,  Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên khẳng định: Từ ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì tiêu ngữ “độc lập, tự do, hạnh phúc” đã gắn liền với quốc hiệu và quá trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta. Mỗi người dân Việt Nam đều mong muốn được hạnh phúc. Tháng 6/2012, thế giới chính thức có Ngày quốc tế hạnh phúc vào ngày 20/3 hàng năm. Các quốc  gia là thành viên của Liên hợp quốc trong đó có Việt Nam đều mong muốn tích cực hành động nhiều hơn để xây dựng  thế giới đại đồng để mang lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho người dân toàn cầu. Ở Việt Nam năm 2013 cũng bắt đầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế hạnh phúc trên toàn quốc cùng nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học cấp quốc gia… 

Toàn cảnh Tọa đàm

Từ năm 2014 đến nay, với chủ đề xuyên suốt “Yêu thương và chia sẻ” các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế hạnh phúc ở nước ta hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, xã hội hạnh phúc đã được các cấp chính quyền địa phương nghiêm túc thực hiện, đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

 Các quốc  gia là thành viên của Liên hợp quốc trong đó có Việt Nam đều mong muốn tích cực hành động nhiều hơn để xây dựng thế giới đại đồng để mang lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho người dân toàn cầu. Ở Việt Nam năm 2013 cũng bắt đầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế hạnh phúc trên toàn quốc cùng nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học cấp quốc gia… 

Bên cạnh đó, việc triển khai nghiên cứu hạnh phúc của người Việt Nam và bộ chỉ số đánh giá hạnh phúc không chỉ khẳng định cam kết với quốc tế mà còn góp phần minh chứng bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cung cấp những tri thức nền tảng trong việc hình thành quan niệm, sự lựa chọn hạnh phúc của người dân. Điều này cũng giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng chiến lược phát triển, quản lý sự phát triển xã hội một cách bền vững…
Sau Tọa đàm, ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được tập hợp để Bộ VHTTDL làm cơ sở đề xuất Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách, chiến lược xây dựng, phát triển gia đình Việt Nam no ấm, hạnh phúc, tiến bộ./.

 

TH (Nguồn: www.bvhttdl.gov.vn)