Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh

Cập nhật lúc: 14:45 21/05/2020

Ngày 20/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1119/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, Quy chế bao gồm 6 Chương, 12 Điều, trong đó Chương I về Quy định chung, Chương II về Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; Trưởng ban; Phó Trưởng ban; Thường trực và ủy viên Ban Chỉ đạo đã quy định về tổ chức, hoạt động, Chương III về chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo, Chương IV về Tổ chức thực hiện. Quyết định này được ban hành thay thế Quyết định số 450/QD-UBND ngày 26/02/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh; Quyết định số 02/QĐ-BCĐCTGĐ ngày 28/6/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình của tỉnh Đắk Lắk./.

Võ Phượng