UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

Cập nhật lúc: 08:37 02/05/2019

Nhằm tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về ý nghĩa, vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ mới, từ đó có những hành động thiết thực quan tâm xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và bền vững; ngày 24/4/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 3206/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2019) là: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”. Chủ đề Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6 năm 2019): “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”.

Ảnh minh họa

Phát huy những kết quả, kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam qua các năm, UBND tỉnh xác định một số hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh để các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện, cụ thể là: Tuyên truyền cổ động trực quan thông điệp về Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình qua băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường chính, khu đông dân cư, các trường học, trụ sở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài, hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đồng thời, tổ chức Hội thi “Gia đình thể thao” tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình được tổ chức nhằm góp phần tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình, vì mục tiêu xây dựng “Gia đình tiến bộ, hạnh phúc và bền vững”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 được tổ chức bắt đầu từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2019.

Trịnh Hằng