Tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng chống bạo lực gia đình

Cập nhật lúc: 22:09 28/04/2018

Trên cơ sở văn bản số 1566/BVHTTDL-GĐ, ngày 16/4/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ngày 24/4/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản số 3229/UBND-KGVX về tổ chức tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018.

Theo đó, với chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương""Gia đình: Nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình"  là hai nội dung chính được Bộ VHTTDL hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền cho ngày Gia đình và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trong năm nay.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng thời báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền./.

An Nhiên