Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Cập nhật lúc: 08:17 04/05/2020

"Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em" là chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2020.

Ảnh minh họa

 Thông qua các nội dung hoạt động chính như: Truyền thông về Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em, Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 và các chương trình, kế hoạch có liên quan; tập trung tuyên truyền về vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; gắn các hoạt động truyền thông về chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề truyền thông về Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); chỉ đạo, hướng dẫn việc tăng cường sử dụng thư viện, câu lạc bộ, nhà văn hóa, nhà hát, rạp chiếu phim, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở thể dục, thể thao, tham quan, danh lam, thắng cảnh; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch an toàn, lành mạnh và phù hợp với lứa tuổi, sự phát triển thể lực, trí tuệ, tinh thần của trẻ em; tổ chức các hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi, vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch để đảm bảo yêu cầu giáo dục, phù hợp với lứa tuổi, phát triển về thể lực, trí tuệ, tinh thần của trẻ em.

Qua các hoạt động nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện tốt các chính sách của nhà nước về trẻ em, đặc biệt là hỗ trợ vật chất, nguồn lực cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng về phòng, chống tảo hôn, phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ học, bảo vệ trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, lên tiếng tố cáo các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Tổ chức các hoạt động và hỗ trợ để trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao trong Tháng hành động năm 2020. Tăng cường sự quan tâm của gia đình, cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại, bạo lực; tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em, đặc biệt là trẻ em trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có môi trường sống lành mạnh, an toàn cho trẻ em; đẩy mạnh phòng, chống tai nạn, thương tích đặc biệt là tai nạn đuối nước cho trẻ em. 

Võ Phượng