Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019

Cập nhật lúc: 16:51 08/05/2019

          Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số là chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 3117/KH-UBND, ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Với mục đích nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện tốt các chính sách của nhà nước về trẻ em, đặc biệt là hỗ trợ vật chất, nguồn lực cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng về phòng, chống tảo hôn; phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ học, bảo vệ trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, lên tiếng tố cáo các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Tuyên truyền về Luật trẻ em năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trẻ em, Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 và các chương trình, kế hoạch có liên quan; tập trung tuyên truyền về vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, gắn các hoạt động truyền thông về chủ đề của tháng hành động vì trẻ em với chủ đề truyền thông về Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Chỉ đạo hướng dẫn việc tăng cường sử dụng thư viện, câu lạc bộ, nhà văn hóa, nhà hát, rạp chiếu phim, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở thể dục, thể thao, tham quan, danh lam, thắng cảnh phục vụ trẻ em trong dịp hè, tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch an toàn, lành mạnh và phù hợp với lứa tuổi, sự phát triển thể lực, trí tuệ, tinh thần của trẻ em. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi, vi phạm trong lĩnh vực văn hóa gia đình, thể dục thể thao, du lịch để đảm bảo yêu cầu giáo dục, phù hợp với lứa tuổi phát triển về thể lực, trí tuệ, tinh thần của trẻ em.

Tặng sách cho học sinh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong chuỗi các sự kiện, các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn các đơn vị thể dục, thể thao tổ chức các lớp năng khiếu dành cho thiếu nhi tham gia tập luyện thể dục, thể thao trong dịp hè. Tổ chức các lớp dạy bơi, phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em; hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em được tham quan các điểm du lịch; tăng cường tổ chức các đợt biểu diễn văn hóa, văn nghệ, giới thiệu sách dành cho thiếu nhi; ưu tiên tổ chức các đợt chiếu phim lưu động trong dịp hè năm 2019 trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiếu số, tại các xã biên giới, tạo điều kiện cho thiếu nhi đến tham quan, học tập truyền thống cách mạng tại Bảo tàng tỉnh và các di tích lịch sử đặc biệt trẻ em là người dân tộc, trẻ em có hoàn cánh khó khăn; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em, đặc biệt là các hoạt động vận động về trách nhiệm, vai trò của gia đình đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Võ Phượng