Triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 11:13 21/05/2019

Với mục đích tăng cường tuyên truyền ý nghĩa của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2019, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể gia đình, cộng đồng xã hội và người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay. UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3974/KH-UBND về triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.

Theo đó, với chủ đề “Chung tay chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi”, Tháng hành động tập trung vào các nội dung, như: (1) UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch triển khai hiệu quả “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 với nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của ngành, địa phương. (2) Tạo điều kiện và động viên đội ngũ nhân sự thuộc Hội người cao tuổi các cấp và người cao tuổi tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. (3) Chính quyền các cấp đảm bảo kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; kinh phí chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định; chỉ đạo rà soát nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cân đối một phần ngân sách cùng với nguồn lực vận động để giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi thuộc diện chính sách cải thiện đời sống. (4) Vận động xã hội chung tay vì sức khỏe người cao tuổi; lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi; khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; tiếp tục thực hiện “Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động. (5) Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kịp thời, hiệu quả; xây dựng phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định tại Điều 7, Luật Người cao tuổi. (6) Tổ chức các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hóa phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho người cao tuổi ở các cấp. (7) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập trung vào những thuận lợi, khó khăn, và những thách thức trong thời kỳ già hóa dân số; kết hợp với tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi; mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019. (8) Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 ở các cấp; kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Tại kế hoạch, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phổ triển khai thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay; vận động nguồn lực để chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ trì triển khai Kế hoạch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, các Sở, ngành và các đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể duc, thể thao phù hợp với người cao tuổi; phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thi Liên hoan tiếng hát người cao tuổi và Hội thao người cao tuổi các cấp; phối hợp với các Sở, ngành liên quan biểu dương, khen thưởng các cặp vợ chồng người cao tuổi sống chung thủy, hạnh phúc phù hợp với truyền thống của địa phương và gia đình. Các Sở, ngành khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Kế hoạch./.

An Nhiên