Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Cập nhật lúc: 09:08 02/11/2017

Với mục đích nhằm đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, vận động toàn xã hội tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, ngày 30/10/2017 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 8558/KH-UBND để triển khai các hoạt động liên quan.

Theo đó, chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 là “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”, với các thông điệp tuyên truyền: Hưởng ứng Tháng hành dộng vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017; Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2017; Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; Bạo lực là vi phạm pháp luật; Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương; Hãy lên tiếng; Bạo lực không phải là giải pháp; Đừng vung tay, hãy cầm tay; Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn; Phụ nữ và trẻ em gái hãy dũng cảm lên tiếng khi bị xâm hại; Bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái là tội ác; Xâm hại tình dục với phụ nữ và trẻ em gái là tội nghiêm trọng; Hãy hành động vì một xã hội (cộng đồng) an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái; Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em gái; Im lặng không phải là cách bảo vệ nạn nhân bị xâm hại; Hãy tố cáo hành vi xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; Đừng sợ, hãy lên tiếng. Mọi người sẽ giúp bạn!. Để triển khai Tháng hành động, UBND tỉnh cũng sẽ tổ chức lễ phát động điểm tại huyện Krông Ana, dự kiến vào ngày 16/11/2017.

Đối với  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để triển khai Kế hoạch, UBND tỉnh đã giao Sở phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền về chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” và các thông điệp tuyên truyên của Tháng hành động năm 2017 gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và công tác gia đình; Chỉ dạo xây dựng nội dung về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình; Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tuyên truyền, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường./.

ML