Triển khai công tác gia đình năm 2019

Cập nhật lúc: 10:13 13/03/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản số 1765/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 655/BVHTTDL-GĐ ngày 25/02/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn một số nội dung hoạt động về công tác gia đình năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, căn cứ hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn nêu trên, triển khai thực hiện theo thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền./.

 

Quang Long