Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới (2007-2017)

Cập nhật lúc: 20:49 24/09/2017

Sáng 22/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới (2007-2017) trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương có liên quan trong tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong những năm qua, các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung cơ bản của Luật BĐG, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 24.362 đảng viên nữ, chiếm 33,96%. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ giữ chức danh chủ chốt, đào tạo nguồn nói chung và cán bộ lãnh đạo nữ nói riêng luôn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện thường xuyên với tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh chiếm 22,35%; tỷ lệ UBND cấp tỉnh có nữ cán bộ lãnh đạo đạt 100%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội tỉnh chiếm 22,22%.

Bên cạnh việc hỗ trợ phụ nữ các kiến thức về BĐG, xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững như: tạo điều kiện cho 27.065 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được vay vốn; giải quyết việc làm mới cho 143.244 lao động nữ; đào tạo nghề cho 57.965 lao động nữ; giảm tỷ lệ thiếu việc làm của lao động nữ khu vực nông thôn xuống còn 5%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa thông tin, thể dục, thể thao… công tác BĐG cũng được triển khai hiệu quả và đạt nhiều kết quả khả quan như: toàn tỉnh xây dựng được 73/184 xã, phường, thị trấn có mô hình phòng chống bạo lực gia đình; tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ y tế đạt 96,8%; tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh tại tỉnh từ 117 trẻ sơ sinh nam/100 trẻ sơ sinh nữ (2006) giảm xuống còn 110 trẻ sơ sinh nam/100 trẻ sơ sinh nữ (2016); toàn tỉnh có 231.790 học sinh nữ đến trường, đạt 48%; 124.370 phụ nữ ở độ tuổi dưới 40 được xóa mù chữ (chiếm 54,54%); tỷ lệ nữ biết chữ đạt 95,95%...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc thi hành Luật BĐG trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như: nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, công chức về công tác BĐG chưa chuyển biến rõ nét, chưa có sự quan tâm đúng mức về công tác BĐG; sự phối hợp của các sở, ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác BĐG còn chậm, thiếu đồng bộ; khoảng cách giới vẫn còn khá lớn, bất BĐG giới vẫn còn tồn tại và phần lớn nghiêng về phụ nữ; việc tuyển chọn lao động nữ vào làm việc ở các doanh nghiệp vẫn còn phân biệt; việc tiếp cận với giáo dục của trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn…

Để đẩy mạnh hiệu quả thi hành Luật BĐG trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các vấn đề về giới, BĐG trong các lĩnh vực được quy định trong các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phấn đấu vươn lên, học tập, nâng cao kiến thức và khẳng định vai trò, vị trí trong gia đình và ngoài xã hội; các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo công tác cán bộ nữ và BĐG, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Quyết định số 2351/QĐ-TTg, ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia BĐG giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 2382/QĐ-UBND, ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai và thực hiện thi hành Luật BĐG trên địa bàn tỉnh.

 

Nguồn: daklak.gov.vn