Tổ chức các hoạt động “Ngày Quốc tế hạnh phúc”

Cập nhật lúc: 09:08 28/02/2019

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, mọi gia đình và toàn xã hội về lịch sử, ý nghĩa của “Ngày Quốc tế hanh phúc”, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng gia đình các dân tộc trên địa bàn tỉnh no ấm, hạnh phúc, phát triển bền vững, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 1524/KH-UBND về tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thông qua các hoạt động nhằm tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa, kiểu mẫu; gia đình hạnh phúc, vợ chồng hiếu nghĩa, thủy chung, con cháu thảo hiền, anh em hòa thuận, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội; động viên, khuyến khích mọi người, mọi gia đình và xã hội có những việc làm và hành động cụ thể quan tâm tới hạnh phúc gia đình, cộng đồng và xã hội, với chủ đề và thông điệp tuyên truyền về “Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019” là “Yêu thương và chia sẻ”, với thông điệp: “Hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3!”; “Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến hộ, hạnh phúc, văn minh! ; “Hãy tạo ra môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn! ”; “Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc!”; “Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!”; “Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên! ”

Tại văn bản, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; đồng thời, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt hưởng ứng “Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019” trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Các Sở, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ căn cứ các nội dung taiị văn bản để triển khai thực hiện đảm bảo các hoạt động được tổ chức theo đúng quy định./.

Nhị Bình