Thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Cập nhật lúc: 10:47 31/10/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 4748/BVHTTDL-GĐ, ngày 19/10/2018 về việc phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Theo đó, với mục đích đánh giá tính khả thi, đề xuất giải pháp hoàn thiện và triển khai áp dụng chính thức “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” (Bộ tiêu chí) trên phạm vi cả nước đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thứ 6 của Nghị quvết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Với tiêu chí ứng xử chung là: Tôn trọng (Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của nhau); Bình đẳng (Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình); Yêu thương (Có tình cảm gắn bó tha thiết, quan tâm chăm sóc nhau); Chia sẻ (Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ với nhau vui buồn, khó khăn, hoạn nạn) và các tiêu chí ứng xử chung, như: Ứng xử vợ chồng (chung thủy, nghĩa tình); Ứng xử của cha mẹ vói con, ông bà vói cháu (gương mẫu; yêu thương); ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà (hiếu thảo; lễ phép); Ứng xử của anh, chị, em (hòa thuận; chia sẻ).

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các cấp triển khai thí điểm Bộ tiêu chí tại các địa bàn lựa chọn; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí./.

Quang Long