Thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Cập nhật lúc: 16:12 05/01/2018

Đó chính là nội dung Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Theo đó, đối tượng áp dụng được dành cho vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha  mẹ, anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông, bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại.

Tiêu chí ứng xử chung là: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ

Tiêu chí ứng xử cụ thể trong gia đình là: Tiêu chí ứng xử vợ chồng (Chung thủy, nghĩa tình); Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu (Gương mẫu, yêu thương); Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà (Hiếu thảo, lễ phép); Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em (Hòa thuận, chia sẻ).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Gia đình làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn và triển khai thí điểm thực hiện Bộ tiêu chí; tổ chức đánh giá, sơ kết, hoàn thiện Bộ tiêu chí và báo cáo Bộ trưởng./.

 

Quang Minh