Tăng cường công tác tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

Cập nhật lúc: 15:37 18/09/2018

Theo đó, trên cơ sở Kế hoạch số 7184/KH-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Đắk Lắk năm 2018; Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngàv 18/01/2018 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sổng văn hóa” về việc tổ chức triển khai các hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

Nhằm mục đích đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông cao điểm trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018;  tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao trách nhiệm, vai trò và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ và trẻ em. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 1701/KH-SVHTTDL về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Đắk Lắk năm 2018 với các hoạt động trọng tâm là tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới với chủ đề  “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em” theo các thông điệp: Hưởng mg Tháng hành động vì bình đng giới và phòng, chng bạo lực trên cơ s giới năm 2018; ng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2018; Bình đng giới là chìa khóa chấm dứt bạo lực đi với phụ nữ và trẻ em gái; Ch động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đi với phụ nữ và trẻ em; Chm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương; Hãy hành động, đó có thể là người thân ca bạn; Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đng, không bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; Hãy hành động để chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; Im lặng không phi là cách đ bo vệ bn thân và nạn nhân bị xâm hi ; Xâm hại phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng ; Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; Phụ nữ và trẻ em hãy dũng cm lên tiếng khi bị bạo lực xâm hại; Hãv lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn.

Tại văn bản, Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình được giao chủ trì tham mưu và hướng dẫn Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố triển khai Kế hoạch./.

TV