Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 14:39 27/08/2020

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản 7641/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Văn bản đã chỉ rõ, trong thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, Nhân dân và toàn xã hội quan tâm; việc huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng hiệu quả; công tác bảo vệ, chăm sóc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em được chú trọng; đời sống sức khỏe, văn hóa, tinh thần, phúc lợi hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được bảo đảm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, khó khăn: còn có tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, tử vong do đuối nước, trẻ em bị bạo lực, âm hại, trẻ em tham gia lao động trái pháp luật…; đội ngũ nhân sự làm công tác trẻ em ở các cấp thay đổi thường xuyên, năng lực, trình độ còn nhiều hạn chế (nhất là kỹ năng tư vấn, tham vấn tâm lý cho trẻ em, kỹ năng làm việc với trẻ em, chưa nắm bắt kịp thời các vấn đề liên quan đến trẻ em mới được phát sinh chưa đáp ứng được cho công tác trẻ em ở cơ sở).

Thực hiện Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/6/2017 của Chính phủ và Công văn số 2805/LĐTBXH -TE, ngày 15/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em các cấp, để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng chương trình bơi an toàn cho trẻ em trên toàn tỉnh, nhất là ở trong trường học và các địa bàn xảy ra nhiều tai nạn đuối nước; phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy bơi; tập huấn, hướng dẫn kỹ năng bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở thể dục, thể thao; Tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định an toàn tại các bể bơi, đặc biệt là tại các hồ, đập cần phải có biển cảnh báo nguy hiểm; kiểm tra, quản lý các sản phẩm dịch vụ văn hóa, dịch vụ vui chơi, giải trí dành cho trẻ em.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Dương Duy