Những nhiệm vụ trọng tâm của Công tác gia đình năm 2018

Cập nhật lúc: 22:32 27/12/2017

Vụ Gia đình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác gia đình năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Vụ Gia đình đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ và những kết quả đã đạt được trong năm 2017 của Vụ. Theo đó, năm 2017 công tác gia đình tập trung thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các văn bản, đề án đã được phê duyệt. Coi đây là nền tảng để xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững và PCBLGĐ. Để thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ VHTTDL đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể và địa phương triển khai Chỉ thị đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và toàn thể nhân dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình được đẩy mạnh từ trung ương tới địa phương với nội dung và hình thức phong phú. Các hoạt động truyền thông được tổ chức cao điểm nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20.3) với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”; đặc biệt việc tổ chức thành công Lễ phát động Chiến dịch truyền thông nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề “Gia đình-nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình” tại tỉnh Vĩnh Phúc đã có những tác động, lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Điểm đáng chú ý là công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình đổi mới nội dung và hình thức tập huấn như: Xây dựng và phát hành các tài liệu về công tác gia đình; Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ báo cáo viên trung ương và cấp tỉnh; Các tỉnh cũng chủ động tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình cấp huyện, cấp xã, nhiều tỉnh còn tập huấn đối tượng là chủ nhiệm các mô hình, các câu lạc bộ về gia đình. Công tác gia đình đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều tỉnh/thành đã chủ động thành lập, duy trì hoạt động của đội ngũ cộng tác viên làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về gia đình; thu thập, báo cáo số liệu theo địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, những nhiệm vụ cụ thể về PCBLGĐ, bình đẳng giới trong gia đình, người cao tuổi và trẻ em trong gia đình, hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học được quan tâm, triển khai thực hiện đúng kế hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Vụ Gia đình về quản lý công tác gia đình  trong năm 2017. Trong nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình năm 2018, Thứ trưởng yêu cầu phải có sự xắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các văn bản, Đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng phê duyệt. Trong công tác quản lý nhà nước tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Đề nghị  UBND các tỉnh/thành chỉ đạo tăng nguồn lực thực hiện công tác gia đình tại địa phương, đảm bảo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược gia đình Việt Nam, Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam”; Xác định được nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động Tổng kết đánh giá 10 năm thi hành Luật phòng, chống  bạo lực gia đình; Triển khai thực hiện Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình... Sơ kết đánh giá 5 năm thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm...

Nguồn: Báo Văn hóa