Lồng ghép giới trong xây dựng chính sách

Cập nhật lúc: 18:58 11/12/2017

Việt Nam cần đẩy mạnh thực hiện lồng ghép giới trong việc lập ngân sách, chính sách chi tiêu và chính sách thu của ngân sách nhà nước là nội dung thảo luận của hội thảo Ngân sách có trách nhiệm giới do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với các cơ quan tổ chức ngày 6.12 tại Hà Nội.

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong bình đẳng giới gồm cải thiện chính sách, khuôn khổ pháp lý… nhưng vẫn còn nhiều trở ngại như bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, chọn giới tính trước khi sinh, thách thức về việc làm trong khu vực kinh tế phi chính thức, tiếp cận an sinh xã hội, biến đổi khí hậu…

Tại hội thảo, các chuyên gia cho biết, kinh nghiệm toàn cầu cho thấy một trong những giải pháp cho những thách thức này là lồng ghép giới vào quy trình xây dựng kế hoạch, lập dự toán và thực hiện ngân sách…, còn gọi là “ngân sách có trách nhiệm”. Ra đời từ những năm 1980, đến nay đã có hơn 100 quốc gia giới thiệu và thực hiện ngân sách có trách nhiệm, là công cụ để theo dõi và hỗ trợ thực hiện các cam kết về bình đẳng giới của Chính phủ.

Việc thực hiện ngân sách có trách nhiệm không phải là phân biệt ngân sách cho nam, ngân sách cho nữ mà là thay đổi cơ cấu phân bổ ngân sách theo hướng thức đẩy bình đẳng giới dựa trên phân tích và xác định khoảng cách giới, đánh giá khoảng cách giữa chính sách và phân bổ ngân sách đối với nam và nữ, các khoản chi không giống hệt nhau cho nam và nữ, đảm bảo chi ngân sách đáp ứng nhu cầu của nam và nữ…

T.Lam

 

Theo Baovanhoa.vn