KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔ HÌNH PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Cập nhật lúc: 13:43 14/12/2017

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai hoạt động của các mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại 3 huyện, gồm: Ea Kar; Krông Buk và Krông Bông.  

Tại các địa phương trong tỉnh, đoàn đã kiểm tra các nội dung, như: Công tác tuyên truyền, vận động; Hiệu quả hoạt động của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; Tình hình bạo lực gia đình tại địa phương; Công tác triển khai thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình...

Qua kiểm tra, nhìn chung công tác gia đình và triển khai thực hiện mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực; hầu hết các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bạo lực gia đình, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và thành lập các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại các thôn, buôn... Nhờ vậy trong những năm qua số vụ bạo lực gia đình tại các địa phương trong tỉnh đã giảm đáng kể; 80% các vụ bạo lực gia đình đã được các tổ hòa giải và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình giải quyết kịp thời nên không còn tái phạm; Số vụ ly hôn được hòa giải ngày càng tăng…

Tuy nhiên, hoạt động xây dựng và duy trì Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trong những năm qua cũng gặp nhiều khó khăn, như nguồn kinh phí ít; chưa có nhà sinh hoạt cho các câu lạc bộ; cán bộ phụ trách đều là kiêm nhiệm, và thường xuyên luân chuyển nên chưa được tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn…

Qua đợt kiểm tra lần này là cơ sở để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá lại chất lượng và hiệu quả của công tác gia đình trong những năm qua, đồng thời tìm ra những hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện, để kịp thời, chấn chỉnh, tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác gia đình và triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình.  

  

Lê Bình