Kế hoạch thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020

Cập nhật lúc: 10:02 06/05/2017

Ngày 10/4/2017, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đã ký ban hành Kế hoạch số 1440/KH-BVHTTDL về thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020.

Nội dung của Kế hoạch tập trung vào việc thực hiện số tạp chí chuyên đề hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, với nội dung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; xây dựng gia đình hạnh phúc; phòng, chống bạo lực gia đình; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ trong gia đình; sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên…; cuộc thi ảnh chủ đề “Yêu thương và Chia sẻ”… và tổ chức thực hiện tuyên truyền trên tạp chí thường kỳ, tập trung vào chuyên trang “Gia đình” và “Bình đẳng giới trong gia đình” nhằm tuyên truyền các văn bản mới về gia đình, công tác gia đình; các hoạt động của Bộ, ngành, địa phương thực hiện xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm; giáo dục đời sống trong gia đình; truyên truyền các nội dung về thực trạng bình đẳng giới trong gia đình; những vấn đề có liên quan đến bình đẳng giới đang đặt ra hiện nay như tình trạng tảo hôn, mất cân bằng giới tính khi sinh; quan niệm về thực hiện quyền bình đẳng giữa vợ và chồng hiện nay; việc thực hiện hương ước, quy ước tại cộng đồng; vai trò của người phụ nữ trong gia đình; phê phán các hành vi vi phạm về bình đẳng giới trong gia đình….

Theo Kế hoạch, các tài liệu tuyên truyền sẽ được phát hành tới cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước về công tác gia đình trên toàn quốc./.

                                                               

Quang Long