Huyện Ea H’leo triển khai hướng dẫn và phát phiếu đăng ký “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Cập nhật lúc: 20:54 05/08/2021

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea H’Leo vừa phối hợp với UBND xã Ea Hiao tổ chức hướng dẫn và phát phiếu đăng ký cho 04 nhóm đối tượng đăng ký thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại xã Ea Hiao.

Ông Đoàn Long Hưng – Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai việc thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Theo đó, Phòng Văn hóa và Thông tin đã hướng dẫn, cấp phát 600 phiếu đăng ký tham gia “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” cho các trưởng/phó 16 thôn và 05 buôn trên địa bàn xã Ea Hiao gồm có 04 nhóm tiêu chí (tiêu chí ứng xử vợ chồng; tiêu chí ứng xử củacha mẹ với con, ông bà với cháu; tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; tiêu chí ứng xử của anh, chị, em). Sau khi phát phiếu đăng ký, các trưởng, phó thôn, buôn sẽ cấp phát phiếu đăng ký cho từng hộ dân trên địa bàn quản lý và hướng dẫn người dân đăng ký theo quy định. Mỗi nhóm đối tượng sẽ có ít nhất 80 hộ dân đăng ký tham gia. Đồng thời, hướng dẫn cho các tổ trưởng của 04 nhóm tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện theo từng nhóm đối trượng đã triển khai thực hiện.

Nguyễn Long - Phương Dung