Hưởng ứng các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2018

Cập nhật lúc: 16:53 05/01/2018

Ngày 02/01/2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 14/BVHTTDL-GĐ về việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2018 và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm”.

Theo đó, với chủ đề “Yêu thương và Chia sẻ”, được tập trung vào các  khẩu hiệu tuyên truyền chính: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!; Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!; Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!; Tôn trọng, lắng nghe và chia sử để giữ gìn hạnh phúc gia đình!; Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên!

Các hoạt động và hình thức tuyên truyền thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên báo hình, báo in, báo nói, báo điện tử; treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích .... Thời gian tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2018 tập trung cao điểm từ ngày 10 – 20/3.

Việc sơ kết 5 năm thực hiện Đề án được tập trung vào các nội dung: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án; Kết quả triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án; Đánh giá hiệu quả tác động của Đề án, cơ chế phối hợp, lồng ghép thực hiện Đề án; Đánh giá tồn tại, hạn chế.....

Minh Long