Hội thảo khoa học "10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình - thực trạng và giải pháp"

Cập nhật lúc: 09:55 29/11/2018

Sáng 28/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã chủ trì Hội thảo khoa học "10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình - thực trạng và giải pháp".

Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan cùng đại diện một số địa phương và các chuyên gia, nhà nghiên cứu về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ).

Luật PCBLGĐ được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2008 nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất để bảo vệ quyền và lợi ích của các thành viên trong gia đình, góp phần củng cố và xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Luật quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong PCBLGĐ và xử lý vi phạm pháp luật về PCBLGĐ. Sau 10 năm triển khai, thi hành Luật, việc rà soát đánh giá kết quả nhằm làm rõ những thuận lợi và khó khăn và hết sức cần thiết.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy chủ trì Hội thảo
 

Tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Gia đình Bộ VHTTDL Trần Tuyết Ánh đã nêu báo cáo sơ lược 10 năm thi hành Luật PCBLGĐ. Theo đó, báo cáo đã khái quát về kết quả sau 10 năm triển khai, thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cũng như những thuận lợi, khó khăn, thách thức và trong quá trình triển khai Luật với 7 nội dung chính như: Về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về PCBLGĐ, Bộ VHTTDL đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành nhiều văn bản như Nghị định số 08/2009/NĐ-CP; Nghị định số 110/2009/NĐ-CP, Nghị định số 02/2014/NĐ-CP và Nghị quyết số 81/NQ-CP... cùng các nội dung: Triển khai, thi hành văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về PCBLGĐ; Hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ nạn nhân BLGĐ; Thực hiện hợp tác quốc tế về PCBLGĐ; Hướng dẫn công tác tổng hợp, phân tích về PCBLGĐ; Phối hợp liên ngành trong PCBLGĐ; Những khó khăn, vướng mắc khi triển khai các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành...

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến của các đại biểu đến từ các Bộ, ban, ngành liên quan cũng như địa phương đã tập trung vào hai vấn đề chính: Những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc cùng các đề nghị và giải pháp khắc phục sau10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Nhiều ý kiến của các đại biểu đặt ra như số liệu thống kê khó chính xác; Việc phạt tiền đối với bạo lực khó thực hiện, chỉ tập trung vào hòa giải; Chưa đánh giá đúng tình trạng bạo lực gia đình là nguyên nhân gây ra các bạo lực khác; Tại sao người gây ra bạo lực gia đình lại không ở nhà tạm lánh mà lại là nạn nhân; Mức kinh phí hoạt động, truyền thông về PCBLGĐ còn có hạn chế; Cần có sự thống nhất về quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCBLGĐ hiện nay…

Toàn cảnh Hội thảo
 

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ghi nhận và đánh giá các ý kiến đóng góp tại Hội thảo từ các đại biểu và những tham luận rất thiết thực, có giá trị. Bộ VHTTDL sẽ lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp để có những kiến nghị về giải pháp có tính khoa học trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sau 10 năm thi hành Luật PCBLGĐ.

Theo Thứ trưởng, các ý kiến từ Hội thảo đã gợi mở ra rất nhiều vấn đề cần giải quyết về cơ chế chính sách, về vấn đề liên quan đến trách nhiệm của các Bộ, ban, ngành, địa phương cùng các biện pháp tháo gỡ về tài chính... Sắp tới, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật PCBLGĐ trên phạm vi toàn quốc, do vậy ý kiến từ Hội thảo này sẽ được tập hợp để đưa vào Báo cáo tổng kết của Hội nghị. Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ đưa ra những đề xuất giải pháp triển khai thi hành Luật trong thời gian tới; cung cấp những bằng chứng cơ sở khoa học và thực tiễn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét sửa đổi, bổ sung Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về PCBLGĐ để Luật PCBLGĐ phù hợp, hiệu quả và sát thực với thực tiễn.

Tin; Hà Anh, ảnh: Đình Đạt

Nguồn: Bộ VHTTDL