Hỗ trợ ứng phó với bạo lực giới

Cập nhật lúc: 18:58 17/12/2017

Dự án “Hỗ trợ xây dựng và triển khai pháp luật, chính sách, chương trình và dịch vụ liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, giải quyết vấn đề mại dâm dựa trên bằng chứng và cách tiếp cận quyền con người” đã chính thức được khởi động vào ngày 15/12.

Dự án do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đồng thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam.

 

Bình đẳng giới tiếp tục là nội dung đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới là một trong những nội dung ưu tiên dành nguồn lực trong công tác bình đẳng giới tại các bộ, ngành, địa phương. Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới và bạo lực gia đình.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức, trở ngại cần giải quyết nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong giai đoạn tới.

Với tổng ngân sách 4,1 triệu USD cho giai đoạn 5 năm (2017-2021), trong đó 3,7 triệu USD do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tài trợ, dự án sẽ tập trung vào 4 nhóm mục tiêu chính: Hỗ trợ cung cấp bằng chứng để vận động xây dựng, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các chính sách, chương trình về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới, bạo lực gia đình; nâng cao năng lực điều phối, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước, các tổ chức liên quan về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới, bạo lực gia đình; vận động sự thay đổi nhận thức và hành vi của những nhà hoạch định chính sách và cộng đồng, đặc biệt là nam giới về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới, bạo lực gia đình; hỗ trợ việc sử dụng bằng chứng và lồng ghép tiếp cận dựa trên quyền trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật, chính sách và chương trình liên quan đến vấn đề mại dâm.

Các kết quả của Dự án sẽ giúp Việt Nam giải quyết những vấn đề thách thức trong thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới hướng tới việc giúp Việt Nam phát triển cân bằng và bền vững.

Nguồn: Chinhphu.vn