“Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”

Cập nhật lúc: 08:54 22/08/2019

Đó chính là chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch số 6817/KH-UBND.

Với mục đích nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và cộng đồng xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em…

Trẻ em dân tộc Gia Rai

Theo đó, thời gian tổ chức các hoạt động được bắt đầu từ ngày 15/11 – 15/12/2019, với các hoạt động truyền thông: (1) Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động năm 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, hệ thống đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn, đặc biệt là treo băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp, phóng sự, pa nô, áp phích tuyên truyền. (2) Tổ chức hưởng ứng Lễ phát động Tháng hành động năm 2019 tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố bằng các hình thức phù hợp như: Tổ chức lễ mít tinh, biểu diễn nghệ thuật, thắp sáng một số địa điểm bằng ánh đèn màu cam, diễu hành tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, khu trung tâm và đông dân cư...(3) Sản xuất và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng. Tổ chức các cuộc thi về chủ đề của Tháng hành động (thi tìm hiểu pháp luật, thi sáng tác, thi sân khâu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giỏi, giao lưu văn nghệ thể thao...) đa dạng hóa tài liệu, hình thức tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. (4) Tổ chức tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2019 để phát hiện ra những khó khăn, hạn chế và đưa ra các gợi ý, đề xuất chính sách cho triển khai công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. (5) Gặp mặt và biểu dương những điển hình các cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2019 nói riêng. (6) Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, phụ nữ. trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...(7) Gửi các tin, bài, ảnh, video clip về hoạt động triển khai Tháng hành động tại đơn vị, địa phương về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các trang thông tin có liên quan, đồng thời làm tư liệu phục vụ tổng kết Tháng hành động.

Phụ nữ dân tộc Vân Kiều

Tại văn bản, UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Tháng hành động năm 2019...Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền về chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” và các thông điệp tuyên truyền của Tháng hành động năm 2019 gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và công tác gia đình; chỉ đạo xây dựng nội dung về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong gia đình; phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tuyên truyền, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường…

Yến Linh