Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Luật trẻ em và Tháng hành động vì trẻ em

Cập nhật lúc: 20:48 31/05/2017

 

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Luật trẻ em được thông qua và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017, Luật gồm 07 chương với 106 điều với nhiều điểm mới nhằm bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất, đặc biệt có 15 hành vi bị nghiêm cấm, như: Cấm tước đoạt quyền sống của trẻ em; Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em…. và 25 quyền của trẻ em, như: Quyền sống; Quyền bí mật đời sống riêng tư; Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục… đồng thời Luật cũng quy định Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động các cơ quan, tổ chức… cùng chăm sóc, bảo vệ trẻ em.