Ban hành Kế hoạch tổng kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Cập nhật lúc: 15:41 23/06/2021

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1873/QĐ-BVHTTDL về ban hành Kế hoạch tổng kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Ảnh minh họa

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm đánh giá việc thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" theo Kế hoạch số 4747/KH-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình".

Nội dung Kế hoạch, gồm: việc xây dựng báo cáo tổng kết thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" tại 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nhận kinh phí hỗ trợ của Bộ), gồm: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành chủ động thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" từ ngân sách địa phương, với các nội dung chính như: (1) Đánh giá thực trạng hiểu biết của người dân tại địa bàn thí điểm về các tiêu chí ứng xử trong gia đình (có số liệu dẫn chứng cụ thể trước và sau khi thực hiện thí điểm); (2) Đánh giá tình hình, tác động của việc áp dụng thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" đối với các gia đình cũng như sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa bàn thí điểm, (3) nguyên nhân và hướng giải quyết; có sự so sánh với 2 các địa bàn không thực hiện thí điểm; (4) Thống kê các kết quả đạt được về tình hình xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, kết quả tổ chức thực hiện thí điểm; (5) Đề xuất, kiến nghị của địa phương về việc hoàn thiện và thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trong thời gian tới.

Báo cáo tổng kết của các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có đầy đủ thông tin, số liệu, dữ liệu về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình", được minh họa bằng các sản phẩm truyền thông, tư liệu, tài liệu đã được sản xuất, phát hành (chi tiết theo mẫu gửi kèm).

Vụ Gia đình là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Văn hóa và Thể thao các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang, TP Hồ Chí Minh và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Văn hóa và Thể thao/Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ động thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" từ ngân sách địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức tổng kết đánh giá và gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Gia đình) trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổng kết đánh giá hoạt động thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" tại địa phương./.

Dương Nguyễn