Đắk Lắk được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn thí điểm thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2019

Cập nhật lúc: 08:46 23/05/2019

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2019.

Ảnh Minh họa

Theo đó, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình sẽ được tổ chức thực hiện thí điểm tại 12 tỉnh/thành do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn, gồm: Lào Cai,Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang.

Việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đặt mục tiêu trọng tâm vào công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các thành viên trong gia đình hiểu và đăng ký thực hiện ứng xử văn hóa trong gia đình.

Vụ Gia đình thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu và triển khai thực hiện hoạt động được phân công tại Kế hoạch; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Văn phòng Bộ ký hợp đồng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao 12 tỉnh/thành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn thí điểm thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Duy Hà