Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Ngày 28/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã ký ban hành Quyết định số 3598/QĐ-UBND v/v ban hành Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện CCHC nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Ngày 26/12/2017, UBND tỉnh có Quyết định số 3547/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10310/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành của tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc

Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 10239/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư gồm:

Giải pháp công nghệ thông minh trong xây dựng chính quyền điện tử

Là một trong 17 sản phẩm lọt vào vòng chung khảo, từ những giá trị, lợi ích thiết thực mang lại, “Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ Hội đồng nhân dân các cấp” của nhóm tác giả trẻ của Trung tâm Công nghệ thông tin – VNPT Đắk Lắk đã xuất sắc giành giải “Vì sự phát triển cộng đồng” của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017.

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

Ngày 21/12/2017 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3517/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh năm 2018.

Thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3507/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Báo cáo tổng kết 3 năm thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 322/BC-UBND, ngày 14/12/2017 về tổng kết 3 năm thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến.

Ủy quyền người quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

Đó chính là nội dung được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Thông tin Truyền thông thực hiện

Điểm mới trong Bộ chỉ số theo dõi đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính

Ngày 19 tháng 10 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2932/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Chỉ số thay thế Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính

Chấp hành thời hạn thực hiện trình tự tinh giản biên chế

Ngày 14/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 10029/UBND-TH về việc chấp hành thời hạn thực hiện trình tự tinh giản biên chế.

Cả nước có 61/63 tỉnh, thành phố thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

Sáng 15 - 12, Bộ thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19 -10 -2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quy định mới về phạt VPHC lĩnh vực đầu tư xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Hướng dẫn xây dựng Quyết định công bố Danh mục và công khai thủ tục hành chính

Trên cơ sở Nghị định số 92/2017/NĐ-CP về sửa đối, bố sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC

Triển khai Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

Ngày 08/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3395/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE