Báo cáo thực hiện về Chính phủ điện tử

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 338/BC-UBND ngày 21/12/2017 về tiến độ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử.

Rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3655/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Đã có Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Ngày 27/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Năm 2017: Trên 91% dịch vụ công trực tuyến giải quyết trước hạn và đúng hạn

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Đắk Lắk (http://motcua.daklak.gov.vn) , năm 2017, toàn tỉnh có 91,7% dịch vụ hành chính công trực tuyến giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Thông điệp từ "nụ cười hành chính"

Clip “Chỉ cần một nụ cười” do UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện sau khi đăng tải trên website của UBND tỉnh cũng như chiếu ở bộ phận tiếp nhận hồ sơ các UBND huyện, thành phố... đã truyền cảm hứng, mang đến nhiều thông điệp mới mẻ.

Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Ngày 28/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã ký ban hành Quyết định số 3598/QĐ-UBND v/v ban hành Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện CCHC nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Ngày 26/12/2017, UBND tỉnh có Quyết định số 3547/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10310/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành của tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc

Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 10239/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư gồm:

Giải pháp công nghệ thông minh trong xây dựng chính quyền điện tử

Là một trong 17 sản phẩm lọt vào vòng chung khảo, từ những giá trị, lợi ích thiết thực mang lại, “Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ Hội đồng nhân dân các cấp” của nhóm tác giả trẻ của Trung tâm Công nghệ thông tin – VNPT Đắk Lắk đã xuất sắc giành giải “Vì sự phát triển cộng đồng” của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017.

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

Ngày 21/12/2017 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3517/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh năm 2018.

Thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3507/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Báo cáo tổng kết 3 năm thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 322/BC-UBND, ngày 14/12/2017 về tổng kết 3 năm thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến.

Ủy quyền người quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

Đó chính là nội dung được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Thông tin Truyền thông thực hiện

Điểm mới trong Bộ chỉ số theo dõi đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính

Ngày 19 tháng 10 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2932/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Chỉ số thay thế Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE