Phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đó chính là nội dung vừa được Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-BVHTTDL.

Từ 15/4, giảm nhiều TTHC trong lĩnh vực thông tin điện tử

Có hiệu lực từ hôm nay (15/4), Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết để tạo thuận lợi hơn cho DN, đồng thời bổ sung quy định về thu hồi giấy phép trong các trường hợp vi phạm quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

Cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-TTG, quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1, 2, 7 Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung).

92,1% hồ sơ được giải quyết trực tuyến đúng và trước hạn trong tháng 3/2018

Theo thống kê trên hệ thống Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh, trong tháng 3 năm 2018, có 92,1% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết trực tuyến đúng và trước hạn.

95,9% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn trên hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong tháng 02/2018

Theo thống kế trên hệ thống Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh, trong tháng 02 năm 2018, có 95,9% hồ sơ được giải quyết trực tuyến trên hệ thống đúng và trước hạn.

Tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu qủa hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

​Đó chính là nội dung Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương do Tỉnh ủy vừa mới ban hành tại văn bản số 26-CT/TU, ngày 21/02/2018.

Ban hành Bộ chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Lắk

Bộ chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Lắk được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 366/QĐ-UBND, ngày 09/02/2018.

Thực hiện việc quản lý, điều hành công tác hành chính qua tin nhắn

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp phối hợp với Viettel Đắk Lắk để triển khai dịch vụ nhắn tin quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước.

Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 4).

Ngày 03/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 4).

Báo cáo thực hiện về Chính phủ điện tử

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 338/BC-UBND ngày 21/12/2017 về tiến độ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử.

Rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3655/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Đã có Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Ngày 27/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Năm 2017: Trên 91% dịch vụ công trực tuyến giải quyết trước hạn và đúng hạn

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Đắk Lắk (http://motcua.daklak.gov.vn) , năm 2017, toàn tỉnh có 91,7% dịch vụ hành chính công trực tuyến giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Thông điệp từ "nụ cười hành chính"

Clip “Chỉ cần một nụ cười” do UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện sau khi đăng tải trên website của UBND tỉnh cũng như chiếu ở bộ phận tiếp nhận hồ sơ các UBND huyện, thành phố... đã truyền cảm hứng, mang đến nhiều thông điệp mới mẻ.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE