Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC các Sở, ngành năm 2017

UBND tỉnh vừa phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND.

Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh (đợt 5)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1155/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng giải pháp cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số Cải cách hành chính và chỉ số PAPI của tỉnh

Trên cơ sở Báo cáo số 203/BC-TVBCĐ ngày 03/5/2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017 và Báo cáo số 53/BC-SNV ngày 12/4/2018 của Sở Nội vụ báo cáo kêt quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh nàm 2017. UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3780/UBND - KSTTHC gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đứng đầu khu vực Tây Nguyên

Theo công bố của Bộ Nội vụ, Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số Par Index) năm 2017 của Đắk Lắk xếp thứ 43/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 1/5 so với các tỉnh Tây Nguyên.

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa, một cửa liên thông

Đó chính là nội dung tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.Theo đó, Nghị định gồm 07 chương với 41 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 21/6/2018, tập trung vào các nội dung chính như sau:

Công bố các Thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch

Ngày 13/4/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL về việc công bố các thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

19 điều kiện đầu tư kinh doanh trên lĩnh vực Du lịch được cắt giảm, đơn giản hóa

Các nội dung được ban hành tại Quyết định số 1396/QĐ-BVHTTDL phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch được công bố

Đó chính là nội dung vừa được Bộ VHTTDL ban hành tại Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng của quản lý của Bộ VHTTDL.

Phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đó chính là nội dung vừa được Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-BVHTTDL.

Từ 15/4, giảm nhiều TTHC trong lĩnh vực thông tin điện tử

Có hiệu lực từ hôm nay (15/4), Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết để tạo thuận lợi hơn cho DN, đồng thời bổ sung quy định về thu hồi giấy phép trong các trường hợp vi phạm quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

Cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-TTG, quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1, 2, 7 Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung).

92,1% hồ sơ được giải quyết trực tuyến đúng và trước hạn trong tháng 3/2018

Theo thống kê trên hệ thống Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh, trong tháng 3 năm 2018, có 92,1% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết trực tuyến đúng và trước hạn.

95,9% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn trên hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong tháng 02/2018

Theo thống kế trên hệ thống Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh, trong tháng 02 năm 2018, có 95,9% hồ sơ được giải quyết trực tuyến trên hệ thống đúng và trước hạn.

Tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu qủa hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

​Đó chính là nội dung Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương do Tỉnh ủy vừa mới ban hành tại văn bản số 26-CT/TU, ngày 21/02/2018.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE