Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Năm 2019, với nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính là: Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 4349/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL

Bộ trưởng Bộ VHTTDL vừa ký ban hành Quyết định số 4017/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.

Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử

​Tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục ban hành Quyết định số 4143/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công bố Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 4057/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực VH thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 4005/QĐ-BVHTTDL về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực VH thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.

Tăng cường nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký ban hành Quyết định số 3562/OĐ-BVHTTDL về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội

Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh (đợt 6)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 2026/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh (đợt 6).

Ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018

Ngày 14/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6769/KH-UBND về Kế hoạch cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

​Đó chính là nội dung tại Quyết định số 877/QĐ-TTg về việc Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 -2019 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh năm 2018”

Đó chính là nội dung tại Kế hoạch liên ngành số 21/KHLN-SNV-TĐ của Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Đắk Lắk vừa được ban hành.

Công khai, niêm yết Bảng hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính

Đó chính là nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại văn bản số 4971/UBND-KSTTHC.

Tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2018 và các năm tiếp theo UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp:

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE