Tiếp tục công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch

Cập nhật lúc: 14:36 26/12/2018

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 4349/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL đối với 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành, gồm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bóng ném và Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn wushu và Quyết định số 4350/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL đối với 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành, gồm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn leo núi thể thao và Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bóng rổ.

Ngoài ra, tại các Quyết định cũng hướng dẫn cụ thể thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết đối với từng thủ tục./.

 

TV