Tăng cường nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật lúc: 20:21 21/10/2018

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.

d

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị kiện toàn tổ chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chỉ đạo bố trí, trang thiết bị của bộ phận một cửa các cấp bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp (DN) khi thực hiện TTHC; công chức được cử đến thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa phải bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân, DN. Cùng với đó, chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc để người dân, DN phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng quá hạn, thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng giải quyết TTHC quá hạn. Đồng thời, kịp thời động viên, khen thưởng công chức được đánh giá cao trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm quy định…

Hoàng Tuyết (Nguồn: Báo Dak Lak)