Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp

Cập nhật lúc: 16:37 20/09/2019

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông báo số 2004TB-SVHTTDL về thiết lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, số điện thoại đường dây nóng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là: 0262.3811.188 (ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở) và 0262.3841.938 (ông Ngô Anh Tuấn, thanh tra viên).

Địa chỉ hộp thư đường dây nóng: http//vhttdldaklak.gov.vn/hộp thư góp ý

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị để biết./.