Năm 2017: Trên 91% dịch vụ công trực tuyến giải quyết trước hạn và đúng hạn

Cập nhật lúc: 10:18 03/01/2018

Thông kê chi tiết, năm 2017, hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 48.442 hồ sơ, đã giải quyết 42.757 hồ sơ. Trong đó có 63,7% hồ sơ giải quyết trước hạn và 28% hồ sơ giải quyết đúng hạn.

Thống kê tình hình giải quyết hồ sơ trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ hành chính công nhiều nhất trên hệ thống này là thành phố Buôn Ma Thuột với việc tiếp nhận 31.075  hồ sơ và đã giải quyết 28.034 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 92,9%.

Đặc biệt, các đơn vị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Ngoại vụ có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt mức tuyệt đối 100%. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống của các đơn vị này là rất thấp.

Các đại biểu bấm nút khai trương Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đắk Lắk.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ra Lan Trương Thanh Hà cho biết, Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Đắk Lắk (http://motcua.daklak.gov.vn/) chính thức khai trương từ tháng 10/2017. Tuy nhiên, hệ thống đã bắt đầu hoạt động thử nghiệm, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ từ trước đó.

Tại thời điểm khai trương, hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử một cửa liên thông tỉnh Đắk Lắk có 1.099 bộ thủ tục hành chính mức độ 2, 466 bộ thủ tục hành chính mức độ 3 và 32 bộ thủ tục hành chính mức độ 4.

Nguồn: Cổng TTĐT Đắk Lắk