Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư

Cập nhật lúc: 20:25 29/12/2017

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 10239/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư gồm:

Theo đó, các dự án đầu tư, gồm: Công ty TNHH xây dựng và đầu tư tài chính Việt Nhật xin chủ trương đầu tư xây dựng cụm dân cư nông thôn mới; Công ty cổ phần KTC xin đầu tư Nhà máy điện mặt trời Hòa Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông.

Tại văn bản UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của các đơn vị nêu trên để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Quang Long